Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Codi: PFI IP03

Aquests estudis capaciten per dur a terme a aplicar tècniques de neteja canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge i manicura, atenent el client i preparant els equips, materials i àrees de treball operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls de formació professional (615 hores)

● Preparació de l'Entorn Professional
● Rentat i Canvis de Forma del Cabell
● Canvi de Color del Cabell
● Tallada recta bàsica
● Estilisme masculí bàsic
● Estètica de mans i maquillatge social
● Fonaments de màrqueting i venda en imatge personal.
● Projecte Integrat
● Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
● Formació en centres de treball ( 180 hores)


Mòduls de formació general (295 hores)

● Estratègies i Eines de Comunicació
● Entorn Social i Territorial
● Estratègies i Eines Matemàtiques
● Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Formació complementària de reforç i aprofundiment ( 50 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria
Qualificació professional incompleta: IMP118_1: Serveis auxiliars d’estètica

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

● Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
● Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
● Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
● Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració laboral.
● Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 • Vivers i Jardins
 • Perruqueria i Estètica

Auxiliar de vivers i jardins
Codi: PFI AR03 

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)  

 • Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria
 • Operacions bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes
 • Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i zones verdes
 • Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes
 • Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada  (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa
AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Llegir més

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Codi: PFI IP03

Aquests estudis capaciten per dur a terme a aplicar tècniques de neteja canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge i manicura, atenent el client i preparant els equips, materials i àrees de treball operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls de formació professional (615 hores)

● Preparació de l'Entorn Professional
● Rentat i Canvis de Forma del Cabell
● Canvi de Color del Cabell
● Tallada recta bàsica
● Estilisme masculí bàsic
● Estètica de mans i maquillatge social
● Fonaments de màrqueting i venda en imatge personal.
● Projecte Integrat
● Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
● Formació en centres de treball ( 180 hores)


Mòduls de formació general (295 hores)

● Estratègies i Eines de Comunicació
● Entorn Social i Territorial
● Estratègies i Eines Matemàtiques
● Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Formació complementària de reforç i aprofundiment ( 50 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria
Qualificació professional incompleta: IMP118_1: Serveis auxiliars d’estètica

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

● Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
● Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
● Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
● Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració laboral.
● Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Llegir més

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs