ERASMUS+ DECLARACIÓ DE POLÍTICA DE CENTRE (CAT)

L'Institut Les Salines està disposat a adaptar-se a un món en constant canvi en què la internacionalització i la mobilitat global estan a l'ordre del dia. Per tant, estem disposats a encoratjar la qualitat de la nostra formació professional en diferents aspectes, pel que fa a altres mètodes de treball en altres països, i amb l'adquisició i la millora de les competències per tal d'aconseguir una millor qualificació de tots els participants, tant estudiants com personal, sempre que sigui possible.

Amb aquesta perspectiva en ment, volem promoure tant com sigui possible:

-La mobilitat d'alumnes de FP que els permeti completar períodes de pràctiques a l'estranger en empreses d’àmbit europeu i la comprensió de les noves tendències i les activitats en el mercat.

-La participació del personal acadèmic en els programes de cooperació amb altres institucions o empreses per tal d'aconseguir nous enfocaments que reverteixin en la millora de la metodologia de treball, la productivitat i els resultats acadèmics.

 

Quins són els nostres objectius?

- L'enfortiment de la cultura de l'esforç, que s’enfocaria en l'adquisició d'habilitats i competències que permetin l'adaptació a qualsevol mercat laboral i/o sistema educatiu al qual s’aspiri, així com la millora dels resultats acadèmics.

-La promoció de la cooperació transnacional entre la nostra institució i d’altres a través de projectes i l'intercanvi de coneixements

- Contribuirem el possible per millorar la governança i el finançament de totes les iniciatives de mobilitat que es puguin dur a terme.

-Assegurar el reconeixement social de la formació professional i l'establiment del triangle educació-innovació-indústria com l’eix principal de la formació professional.

 

Com triem als nostres socis?

Hi ha dues maneres diferents que podem arribar als socis potencials:

- Per mitjà de les xarxes de treball, com Netinvet que ens ha ajudat a trobar socis als Països Baixos i França. Aquests socis poden al mateix temps posar-nos en contacte amb altres socis en altres camps. Nosaltres també proporcionem aquesta informació quan sigui necessari.

- Per mitjà del Departament d’Ensenyament, que es posa en contacte amb els seus homòlegs europeus per tal de trobar institucions desitjoses d'acollir participants de pràctiques o per unir-se a projectes internacionals.

 

Quines són les nostres àrees geogràfiques?

De moment, estem oberts a totes les opcions, però les principals àrees en què hem treballat fins ara són els Països Baixos (Zwolle i Apeldoorn) i França (Montpellier i el Departament de Rhône-Alpes). Estem tractant d'obrir-nos a Irlanda ja que l'Ajuntament del Prat de Llobregat es troba en contacte amb el Comtat de Fingal.

 

Quins són els nostres objectius i els grups destinataris de les nostres activitats de mobilitat?

Les nostres activitats de mobilitat s'han centrat principalment en els períodes de pràctiques per als participants en la formació professional de grau superior, però també voldríem ampliar els avantatges d'Erasmus + per a altres sectors de l’alumnat, així com al claustre, per tal d'assegurar tots els objectius mencionats abans per mitjà d’estades educatives i/o de formació, projectes de cooperació i d’altres.

Per tal d'organitzar i executar aquest tipus de projectes de cooperació, l'Institut Les Salines està disposat a dur a terme les següents accions:

  • Impulsar i fomentar projectes que impliquin solucions a l’emprenedor, intercanvis culturals, l'adquisició de coneixements i metodologia tant per al personal com per als estudiants. Amb aquest panorama, estem disposats a millorar les nostres experiències acadèmiques formatives en l'adquisició efectiva de competències professionals i, quan sigui necessari, acadèmiques. L'Institut Les Salines es prendrà part a tots els projectes de cooperació internacional en tots els camps que sorgeixin.
  • Crear vincles per a un contacte eficaç i productiu amb el major nombre d'institucions i empreses com sigui possible. Per causa de la nostra proximitat amb Barcelona i la ubicació de l'aeroport i el port de Barcelona, som un punt d'interès desitjable per a moltes empreses i institucions culturals. Volem aprendre d'altres fonts i visions, però també volem compartir les oportunitats que gaudim aquí.
  • Destacar el procés i el resultat de les iniciatives adoptades en el Programa Erasmus + per tal d'augmentar l'interès de tots els actors involucrats en la vida diària de la nostra institució, els seus potencials usuaris futurs, l'administració, etc, i així generar una font de motivació i excel·lència.

 

L'impacte esperat de la participació en el Programa E + s'estendria a totes cinc prioritats de les següents maneres:

  • Respecte a augmentar els nivells de rendiment per proporcionar als graduats i investigadors que Europa necessita, hem d'entendre, acceptar i adaptar-nos a un status-quo canviant que exigeix ​​la internacionalització del coneixement i el treball. Volem exposar a tots els participants involucrats a aquesta realitat que implica mètodes de treball, millora el llenguatge, els enfocaments interdisciplinaris que porten finalment a la creació d'una mentalitat positiva capaç d'actuar conseqüent i eficaçment a qualsevol treball, investigació o circumstàncies educatives.
  • Pel que fa ala millora de la qualitat i rellevància de l'educació superior, les estades de pràctiques i del personal laboral han d'ajudar a adquirir les eines, perspectives i enfocaments derivats de l'observació de diferents mètodes, tècniques i formes de procedir a l'estranger que ens ajudin a convertir l'educació superior en un incentiu, una font desitjable de coneixements i de creació de treball, considerant-la com a mitjà per a la millora personal i la integració en qualsevol context social, educacional o laboral.
  • Quant a enfortir la qualitat a través de la mobilitat i la cooperació transfronterera, entenem que la mobilitat implementa nous continguts i competències que s'ensenyen i es mostren per part de professionals que no estarien a l'abast a través dels canals tradicionals o habituals. Pel fet d’aprendre des de diferents perspectives, matisos culturals o mètodes de treball s'hauria de construir un pensament crític del què i el com s'ha après o ensenyat i posar-la en pràctica en la nostra formació i praxi educativa. Per tant, aquest tipus d'iniciatives de mobilitat serien un actiu i, com hem esmentat abans, un incentiu per encoratjar a tots els tipus de formació.
  • Quant al triangle del coneixement: Vincular l'educació superior, la recerca i els negocis per tal de fomentar l'excel·lència i el desenvolupament regional; vivim en un context excel·lent per fer aquests vincles evidents i valuosos. Estem en una zona boiant pel que fa als tres eixos: Oferim un nombre considerable de cursos centrats en les principals àrees de negoci de la nostra zona (tingueu en compte que l'aeroport del Prat i el port de Barcelona estan al nostre radi d'acció), així com de Barcelona, que ofereix moltes iniciatives pel desenvolupament cultural i personal en tots els aspectes.
  • Quant a la millora de la governança, estem disposats a trobar en els projectes de mobilitat nous enfocaments, mètodes, ajustaments, informació i procediments que poden ajudar al claustre, equips directius i gestors a millorar les tècniques, revisar els continguts dels programa d'estudis i així optimitzar les nostres tasques de gestió. Quant al finançament, comptem amb la inestimable col·laboració, l'ajuda i el suport de la Conselleria d'Educació, que fa de mitjancera i gestiona els fons per a iniciatives de mobilitat.

cofinanciado derecha

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs