Política de Qualitat

L’Institut Les Salines té com a missió principal la capacitació laboral i el desenvolupament personal de l’alumnat. La capacitació laboral en la transmissió de coneixements i en la capacitat per aprendre; i el desenvolupament personal fomentant l’esperit crític, el diàleg, el respecte pel medi ambient i la no discriminació per raó de sexe, raça, ideologia o condició social.

La Política de Qualitat del centre, tal com s’estableix en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha estat i estarà sempre d’acord amb satisfer les expectatives i les necessitats educatives del nostre alumnat, així com les dels diferents beneficiaris de la nostra activitat; tant externs: famílies, empreses, Universitats, administració educativa, la ciutat del Prat i l’entorn social; com interns: membres de l’equip humà de l’Institut Les Salines.

Per tal de garantir aquest objectiu, la direcció del centre es compromet a implantar, mantenir i cercar la millora contínua del nostre sistema de gestió de la qualitat, així com a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs