Aquest curs acadèmic s’ha concedit al nostre Institut l’ Erasmus Charter for higher education pel període 2021-2027.

El Programa Erasmus+ té com a finalitat potenciar i donar finançament a les diferents accions de mobilitat dels estudiants dins el territori de la UE tant per a l’intercanvi de pràctiques en empreses d’altres països de la Unió Europea com d’estades formatives pels alumnes de les diferents etapes educatives promovent així iniciatives per a la millora de la qualitat dels ensenyaments i la cooperació en diferents projectes d’àmbit internacional principalment dins la Unió Europea.

This academic year at our Institute has been granted the Charter Erasmus for higher education for the period 2021-2027.

Erasmus + has the purpose to promote and give funding for different actions of student mobility within the EU territory. These actions are for the exchange of internships in other countries of the European Union and formative stays for students of different educational levels. It promotes initiatives to improve the quality of teaching and cooperation in various international projects mainly within the European Union.

 

CartaECHE

cofinanciado derecha

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs