Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes
Codi: CFPM IC10

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Muntatge i manteniment d'equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
  • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
  • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
  • tècnic o tècnica de suport informàtic;
  • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
  • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
  • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
  • comercial de microinformàtica;
  • operador o operadora de teleassistència, i
  • operador o operadora de sistemes.
 • SMX
 • ASIX
 • DAW
 • Informàtica - 2x3

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes
Codi: CFPM IC10

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Muntatge i manteniment d'equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
  • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
  • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
  • tècnic o tècnica de suport informàtic;
  • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
  • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
  • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
  • comercial de microinformàtica;
  • operador o operadora de teleassistència, i
  • operador o operadora de sistemes.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa
Codi: CFPS ICA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Implantació de sistemes operatius
 • Gestió de bases de dades
 • Programació bàsica
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 • Fonaments de maquinari
 • Administració de sistemes operatius
 • Planificació i administració de xarxes
 • Serveis de xarxa i Internet
 • Implantació d'aplicacions web
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades
 • Seguretat i alta disponibilitat
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
  • responsable d'informàtica,
  • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
  • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
  • personal de suport tècnic,
  • tècnic o tècnica en teleassistència,
  • tècnic o tècnica en administració de base de dades,
  • tècnic o tècnica de xarxes
  • supervisor o supervisora de sistemes,
  • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i
  • tècnic o tècnica en entorns web.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web
Codi: CFPS ICC0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Desenvolupament web en entorn client
 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Desplegament d'aplicacions web
 • Disseny d'interfícies web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • programador web
  • programador multimèdia
  • desenvolupador d'aplicacions en entorns web

La meua contrasenya és una paraula de 5 lletres amb la inicial en majúscula, seguida (sense espais) d'un número entre parèntesis: Què administra la primera opció del mode Déu de Windows?

Perquè saps activar el mode Déu, no? Si no, ho busques!

Llegir més

 

Tens la possibillitat de fer els 2 cicles de grau superior en únicament 3 anys.

El pla d'estudis es el següent:

 

1r any comú ASIX i DAW

 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Implantació d’aplicacions web
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Programació avançada

 

2n any específic d'ASIX

 • Implantació de sistemes operatius
 • Gestió de bases de dades
 • Fonaments de maquinari
 • Administració de sistemes operatius
 • Planificació i administració de xarxes
 • Serveis de xarxa i Internet
 • Seguretat i alta disponibilitat
 • Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

 

2n any específic de DAW

 • Bases de dades
 • Entorns de desenvolupament
 • Desenvolupament web en entorn client.
 • M07 Desenvolupament web d’entorn servidor
 • M08 Desplegament d'aplicacions web
 • Disseny d'interfícies web
 • Projecte desenvolupament d'aplicacions web

 

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs