Tècnic o tècnica superior en administració i finances
Codi: CFPS AGB0 

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració i finances (LOGSE).

CONTINGUT

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132 hores)
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i procés de la informació (132 hores)
 • Procés integral de l'activitat comercial (264 hores)
 • Comunicació i atenció al client (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Gestió de recursos humans (99 hores)
 • Gestió financera (165 hores)
 • Comptabilitat i fiscalitat (198 hores)
 • Gestió logística i comercial (99 hores)
 • Simulació empresarial (99 hores)
 • Projecte d'administració i finances (33 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • administratiu o administrativa d'oficina;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • administratiu financer o administrativa financera;
  • administratiu o administrativa comptable;
  • administratiu o administrativa de logística;
  • administratiu o administrativa de banca i d'assegurances;
  • administratiu o administrativa de recursos humans;
  • administratiu o administrativa de l'administració pública;
  • administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
  • tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
  • responsable d'atenció al client.
 • Gestió administrativa
 • GA Àmbit Sanitari
 • Administració i finances

Tècnic o tècnica en gestió administrativa
Codi: CFPM AG10

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió administrativa (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Comunicació empresarial i atenció al client(165 hores)
 • Operacions administratives de compravenda(165 hores)
 • Empresa i Administració(165 hores)
 • Tractament informàtic de la informació(231 hores)
 • Tècnica comptable(165 hores)
 • Operacions administratives de recursos humans(99 hores)
 • Tractament de la documentació comptable(132 hores)
 • Operacions administratives de suport(66 hores)
 • Anglès(99 hores)
 • Empresa a l'aula(132 hores)
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria(132 hores)
 • Formació i orientació laboral(99 hores)
 • Formació en centres de treball(350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • auxiliar administratiu o administrativa;
  • ajudant o ajudanta d'oficina;
  • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
  • recepcionista;
  • empleat o empleada d'atenció al públic;
  • empleat o empleada de tresoreria, i
  • empleat o empleada en mitjans de pagament.
Llegir més

Tècnic o tècnica en gestió administrativa, perfil professional Àmbit Sanitari
Codi: CFPM AG12 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Les competències esmentades es complementen amb el currículum de gestió administrativa, orientat a l'àmbit de la salut, amb l'especialització en activitats de suport de gestió de la documentació, acolliment i atenció al client i usuari, dins d’un entorn sanitari.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • Operacions administratives de compravenda
 • Empresa i Administració
 • Tractament informàtic de la informació
 • Tècnica comptable
 • Operacions administratives de recursos humans
 • Tractament de la documentació comptable
 • Operacions administratives de suport
 • Anglès
 • Empresa a l'aula
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • Formació i orientació laboral
 • Operacions Administratives de Gestió Sanitària
 • Informació de Suport per a la Realització de Proves i Serveis Complementaris
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • auxiliar administratiu o administrativa;
  • ajudant o ajudanta d'oficina;
  • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
  • recepcionista;
  • empleat o empleada d'atenció al públic;
  • empleat o empleada de tresoreria;
  • empleat o empleada en mitjans de pagament.
  • recepcionista en empreses de l'entorn sanitari;
  • auxiliar administratiu o administrativa en empreses de l'entorn sanitari;
  • empleat o empleada d'atenció al públic en l'entorn sanitari.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en administració i finances
Codi: CFPS AGB0 

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració i finances (LOGSE).

CONTINGUT

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132 hores)
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i procés de la informació (132 hores)
 • Procés integral de l'activitat comercial (264 hores)
 • Comunicació i atenció al client (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Gestió de recursos humans (99 hores)
 • Gestió financera (165 hores)
 • Comptabilitat i fiscalitat (198 hores)
 • Gestió logística i comercial (99 hores)
 • Simulació empresarial (99 hores)
 • Projecte d'administració i finances (33 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • administratiu o administrativa d'oficina;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • administratiu financer o administrativa financera;
  • administratiu o administrativa comptable;
  • administratiu o administrativa de logística;
  • administratiu o administrativa de banca i d'assegurances;
  • administratiu o administrativa de recursos humans;
  • administratiu o administrativa de l'administració pública;
  • administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
  • tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
  • responsable d'atenció al client.
Llegir més

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs