Tècnic o tècnica en Guia en el medi natural i de temps de lleure

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:

- al batxillerat,
- a un cicle de grau superior,
- al món laboral

Més informació:

Currículum oficial

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs