Tècnic o tècnica superior en condicionament físic
Codi: CFPS AEB0

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

La durada és de 2000 hores (1650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Horari matí.

CONTINGUTS

• Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis (165 hores)
• Habilitats Socials (132 hores)
• Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent (264 hores)
• Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport
• Musical (165 hores)
• Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport
• Musical (132 hores)
• Condicionament Físic a l'Aigua (165 hores)
• Tècniques d’Hidrocinèsia (132 hores)
• Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165 hores)
• Formació i Orientació Laboral (99 hores)
• Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
• Anglès (99 hores)
• Projecte de Condicionament Físic (99 hores)
• Formació en Centres de Treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Al superar el cicle formatiu s'obté el títol de tècnic/a superior en condicionament físic que permet accedir al món laboral com a:

• Entrenador/a de condicionament físic en sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques
• Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius
• Entrenador/a personal
• Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal
• Promotor/a d'activitats de condicionament físic
• Animador/a d'activitats de condicionament físic
• Coordinador o coordinadora d'activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia
• Monitor/a d'aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins
• Instructor/a d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs