Tècnic o tècnica superior en comerç internacional
Codi: CFPS CMB0 

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç internacional (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Transport internacional de mercaderies (132 hores)
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa (132 hores)
 • Logística d'emmagatzematge (132 hores)
 • Gestió administrativa del comerç internacional (231 hores)
 • Sistema d'informació de mercats (99 hores)
 • Màrqueting internacional (99 hores)
 • Negociació internacional (99 hores)
 • Finançament internacional (132 hores)
 • Mitjans de pagament internacionals (99 hores)
 • Comerç digital internacional (66 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona llengua extrangera (132 hores)
 • Projecte de comerç internacional (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica en comerç exterior;
  • tècnic o tècnica d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores;
  • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional;
  • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional;
  • agent de comerç internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional;
  • tècnic o tècnica de venda internacional;
  • assistent o assistenta al departament d'operacions comercials internacionals;
  • transitari o transitària;
  • consignatari o consignatària de vaixells;
  • operador logístic o operadora logística;
  • cap de magatzem;
  • tècnic o tècnica en logística del transport;
  • coordinador logístic o coordinadora logística;
  • tècnic o tècnica en logística inversa.

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs