Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Codi: PFI IP01

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Preparació de l'Entorn Professional
 • Rentat i Canvis de Forma del Cabell
 • Canvi de Color del Cabell
 • Serveis Auxiliars d'Estètica
 • Atenció al Client
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)


Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional


Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria

 

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs