Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web
Codi: CFPS ICC0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

 • Sistemes informàtics (198 hores)
 • Bases de dades (231 hores)
 • Programació(297 hores)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
 • Entorns de desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament web en entorn client (165 hores)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (165 hores)
 • Desplegament d'aplicacions web (99 hores)
 • Disseny d'interfícies web (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web (99 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • programador web
  • programador multimèdia
  • desenvolupador d'aplicacions en entorns web

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs