Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web
Codi: CFPS ICC0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Desenvolupament web en entorn client
 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Desplegament d'aplicacions web
 • Disseny d'interfícies web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web
 • Formació en centres de treball

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • programador web
  • programador multimèdia
  • desenvolupador d'aplicacions en entorns web

La meua contrasenya és una paraula de 5 lletres amb la inicial en majúscula, seguida (sense espais) d'un número entre parèntesis: Què administra la primera opció del mode Déu de Windows?

Perquè saps activar el mode Déu, no? Si no, ho busques!

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs