Tècnic o tècnica superior en administració i finances
Codi: CFPS AGB0 

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració i finances (LOGSE).

CONTINGUT

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132 hores)
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i procés de la informació (132 hores)
 • Procés integral de l'activitat comercial (264 hores)
 • Comunicació i atenció al client (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Gestió de recursos humans (99 hores)
 • Gestió financera (165 hores)
 • Comptabilitat i fiscalitat (198 hores)
 • Gestió logística i comercial (99 hores)
 • Simulació empresarial (99 hores)
 • Projecte d'administració i finances (33 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • administratiu o administrativa d'oficina;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • administratiu financer o administrativa financera;
  • administratiu o administrativa comptable;
  • administratiu o administrativa de logística;
  • administratiu o administrativa de banca i d'assegurances;
  • administratiu o administrativa de recursos humans;
  • administratiu o administrativa de l'administració pública;
  • administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
  • tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
  • responsable d'atenció al client.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs