Tècnic o tècnica en jardineria i floristeria
Codi: CFPM AR50

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d'exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617  lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Jardineria (LOGSE)

CONTINGUTS
 • Fonaments agronòmics (165 hores)
 • Taller i equips de tracció (99 hores)
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles    (99 hores)
 • Principis de sanitat vegetal (99 hores)
 • Control fitosanitari (99 hores)    
 • Implantació de jardins i zones verdes (165 hores)
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes (132 hores)    
 • Producció de plantes i pans d'herba en viver (165 hores)    
 • Composicions florals i amb plantes (66 hores)    
 • Establiments de floristeria (66 hores)    
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria (66 hores)    
 • Formació i orientació laboral    
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)    
 • Anglès tècnic (99 hores)    
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)
 • Projecte (86 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • Treballador/a d'hortes, vivers i jardins
  • Jardiner/a, en general
  • Jardiner/a i cuidador/a de camps d'esport
  • Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics
  • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
  • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
  • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
  • Planterista
  • Treballador/a en vivers, en general
  • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
  • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
  • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
  • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
  • Empeltador/a
  • Treballador/a qualificat/ada en vivers
  • Florista per compte propi o aliè
  • Oficial/a de floristeria
  • Venedor/a de floristeria

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs