PFI

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
17 places, 1 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

Auxiliar de vivers i jardins
17 places, 1 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1r Gestió administrativa(LOE)
27 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Producció agroecològica -producció agrícola ecològica- (LOE)
29 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Producció agroecològica -producció agrícola ecològica- (LOE)
20 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Jardineria i Floristeria(LOE)
27 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Jardineria i Floristeria(LOE)
12 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Activitats comercials(LOE)
28 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Activitats comercials(LOE)
6 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Sistemes microinformàtics i xarxes(LOE)
54 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Sistemes microinformàtics i xarxes(LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Perruqueria i cosmètica capil·lar(LOE)
26 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE)
6 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)
52 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
50 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


1r Administració i Finances(LOE)
29 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2nAdministració i Finances (LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Ensenyament i Animació Socioesportiva(LOE)
28 places, 2 d'elles per alumnatamb necessitats educatives especials

2n Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Condicionament Físic(LOE)
28 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Condicionament Físic (LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Paisatgisme i Medi Rural(LOE)
26 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Paisatgisme i Medi Rural (LOE)
22 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Comerç Internacional (LOE)
27 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Comerç Internacional (LOE)
4 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Transport i Logística (LOE)
56 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Transport i Logística (LOE)
19 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
26 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
16 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Desenvolupament d'aplicacions web(LOE)
13 places, 1 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Desenvolupament d'aplicacions web(LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

 

Ben aviat publicarem l'oferta de places per IFE

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs