Tècnic o tècnica superior en transport i logística 
Codi: CFPS CMC0

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del transport (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Comercialització del transport i la logística (99 hores)
 • Gestió administrativa del transport i la logística (132 hores)
 • Gestió administrativa del comerç internacional (231 hores)
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa (132 hores)
 • Logística d'emmagatzemament (132 hores)
 • Logística d'aprovisionament (99 hores)
 • Organització del transport de mercaderies (99 hores)
 • Organització del transport de viatgers (66 hores)
 • Transport internacional de mercaderies (132 hores)
 • Organització d'altres serveis de transport (99 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona llengua estrangera (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Projecte de transport i logística (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera;
  • cap d'operacions;
  • gerent de l'empresa de transport;
  • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera;
  • cap d'estació d'autobusos;
  • gestor o gestora de transport per carretera;
  • comercial de serveis de transport per carretera;
  • gerent d'empreses de transport per carretera;
  • cap de circulació;
  • agent de transports;
  • agent de càrrega;
  • comercial de serveis de transport;
  • operador o operadora de transport porta a porta;
  • transitari o transitària;
  • consignatari o consignatària de vaixells;
  • operador logístic o operadora logística;
  • cap de magatzem;
  • tècnic o tècnica en logística del transport;
  • coordinador o coordinadora logística;
  • tècnic o tècnica en logística inversa.

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs