LOGO Assessorament

Finalitat

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona, o empresa interessada (prèvia la signatura d’un conveni), de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

A qui va destinat?

  • Persones adultes que disposin d’experiència laboral o formació prèvia, interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.
  • Es pot sol·licitar de forma individual, o bé a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni.

Quin cost té aquest servei?

  • Centres Departament Ensenyament: 60 € (Preu públic)
  • Es preveuen bonificacions i exempcions
  • Altres centres públics i privats: Han d’establir un preu pel servei i fer-ho públic

En què consisteix?

  • El servei d’assessorament té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional per a la persona que el sol·licita.
  • Com a resultat del procés d’assessorament la persona usuària obté l’Informe d’Assessorament (que és requisit previ i indispensable per a participar al Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials).

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs