LOGO Assessorament

Calendari Servei Assessorament

Com sol.licitar el servei?

Cal omplir la sol·licitud i lliurar-la a secretaria

- El període d'admissió de les sol·licituds: obert 

- Publicació de les llistes d'admesos provisional: obert

- El període de reclamacions: obert

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: obert

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva?

- A partir de l’11 de gener s'iniciaran les sessions d'assessorament. Rebreu un correu electrònic del vostre assessor/a on us convocarà a la primera sessió.

LOGO Reconeixement

 

Calendari Servei Reconeixement

Com podeu sol.licitar el servei?

Cal omplir els fulls de sol·licitud (document1 i document2) i entregar-lo a la secretaria del centre

Imprescindible: Tenir l'informe del servei d’assessorament o procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació)

- El període d'admissió de les sol·licituds: obert

- Publicació de les llistes d'admesos provisional: a concretar

- El període de reclamacions: a concretar

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: a concretar

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva?

- El període d'inscripció, pagament i lliurament de la documentació: a concretar

- A partir del d'abril de 2018 s'iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu electrònic del vostre assessor/a on us convocarà a la sessió de reconeixement.

Entrega dels Certificats:

- A partir del de maig de 2018 es lliuraran els certificats de reconeixement a la secretaria del centre.

 

 

Criteris d’admissió

Respecte els criteris d’admissió al servei de reconeixement: El fet d’haver rebut servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió que es farà d’acord amb els criteris establerts a les instruccions de la Resolució de 23 d’agost.

El centre publicarà les llistes de persones admeses al servei i les places de reserva.

Nota: Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu. 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs