CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1r Gestió administrativa(LOE)
27 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Producció agroecològica -producció agrícola ecològica- (LOE)
29 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Producció agroecològica -producció agrícola ecològica- (LOE)
20 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Jardineria i Floristeria(LOE)
27 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Jardineria i Floristeria(LOE)
12 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Activitats comercials(LOE)
28 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Activitats comercials(LOE)
6 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Sistemes microinformàtics i xarxes(LOE)
54 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Sistemes microinformàtics i xarxes(LOE)
1 plaça per alumnat amb necessitats educatives especials

1r Perruqueria i cosmètica capil·lar(LOE)
26 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

2n Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE)
6 places, 2 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)
52 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
50 places, 4 d'elles per alumnat amb necessitats educatives especials

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs