Empresa - FP Dual

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar lacol·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Què és l’FP en alternança i dual?

 És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa percebent una remuneració.

 Quins en són els objectius?

 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.

• Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i 

   les empreses, en el procés formatiu dels joves.

• Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Quina és la col.laboració entre el centre i l’empresa?

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i el pla d’activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.

Actualmentel nostre Institut oferta en modalitat dual els cicles formatius següents:

  • CFGS de Transport i Logística
  • CFGM de Jardineria i Floristeria

 

Empreses amb modalitat Dual que han formalitzat un conveni de col.laboració amb el nostre centre

CFGS Transport i Logística CFGM Jardineria i Floristeria

Decathlon

 Moix
 Nestlé  Gremi de Jardineria de Catalunya
 DHL  Parcs i jardins de Barcelona
   Ambientàlia

Dossier d'alumne DUAL

Descarrega

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs