Formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Aquestes pràctiques que duen a terme els alumnes a les empreses els permeten entrar en contacte amb el món laboral dins el seu sector professional i permeten, per una banda, que hi hagi un feedback entre escola-empresa i, per l’altra, esdevenen per a l’alumne una porta d’entrada al món del treball tant si representa per a ell/ella la seva  primera immersió com també un canvi de trajectòria a la seva vida professional.

Normativa de la FCT

Qbid

El BID (Base Integral de Dades) ésl'instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents. Podeu accedir a l’entorn Qbid clicant als enllaços que teniu més avall:

 Qbid Tutors          Qbid Alumnes

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs